Hrvatski jezični portal

zvijézda

zvijézda ž 〈G mn -ā〉

Izvedeni oblici
jednina
N zvijezda
G zvijezde
D zvijezdi
A zvijezdu
V zvijezdo
L zvijezdi
I zvijezdom
množina
N zvijezde
G zvijezda
D zvijezdama
A zvijezde
V zvijezde
L zvijezdama
I zvijezdama
Definicija
1. a. astron. svemirsko tijelo visoke temperature s vlastitim izvorom energije [jutarnja zvijezda; zvijezda padalica; zvijezda repatica; zvijezda stajaćica] b. razg. svako nebesko tijelo koje se na nebu vidi kao svijetla točka [nebo posuto zvijezdama; zvijezde trepere; roditi se pod sretnom zvijezdom biti sretan u životu]
2. simbol, ob. s pet, šest ili više krakova kao znak, amblem, orden, ukras, ornamentalni motiv itd. [petokraka zvijezda]
3. pren. osoba koja se u nekim oblicima javnosti iznimno ističe (film, kazalište, sport); star [filmska zvijezda; rok zvijezda]
4. rel. simbol je božanskog vodstva ili božanske naklonosti
Sintagma
dvojne (binarne) zvijezde astron. 1. sustav dviju zvijezda koje se pod utjecajem privlačne sile kreću oko zajedničkog težišta 2. dvije optičke bliže zvijezde koje ne tvore fizički sustav;
morske zvijezde zool. razred morskih beskralješnjaka zrakasta tijela (Asteroidea);
zvijezda repatica komet;
zvijezda vodilja ono što vodi u životu, putokaz
Frazeologija
brojiti zvijezde gubiti vrijeme u dokolici;
vidjeti sve zvijezde predodžba uz jak iznenadan bol (nakon udarca i sl.);
kovati (dizati) u zvijezde jako hvaliti, uzdizati;
roditi se pod sretnom zvijezdom biti sretan u životu;
skidati zvijezde s neba činiti i nemoguće za čiju ljubav
Onomastika
Zvjèzdana ž. os. ime (narodno), usp. Estera, usp. Stela; Zvjèzdan m. os. ime (narodno)
pr. (nadimačko): Hvìezd (Vukovar, ← češ.), Hvìzdak (Našice, ← češ.), Zvízdić (Dubrovnik)
Etimologija
prasl. *gvězda (stsl. zvězda, rus. zvezdá, polj. gwiazda), lit. žvaigždė