Hrvatski jezični portal

zvijȇr

zvijȇr ž 〈N mn -i, G zvijérī, zb. zvjȅrād〉

Izvedeni oblici
jednina
N zvijer
G zvijeri
D zvijeri
A zvijer
V zvijeri
L zvijeri
I zvijerju / zvijeri
množina
N zvijeri
G zvijeri
D zvijerima
A zvijeri
V zvijeri
L zvijerima
I zvijerima
Definicija
1. zool. a. jedinka između zvijeri, divljih grabežljivaca, kopnenih sisavaca mesoždera koji se razlikuju po obliku i načinu preživljavanja (Carnivora fissipedia) b. (mn) Carnivora, skupina kopnenih sisavaca mesoždera (porodice: mačke, hijene, cibetke, psi, medvjedi, kune, rakuni)
2. pren. onaj koji je bezdušan, krvoločan, okrutan čovjek [probuditi u kome zvijer probuditi u kome nagone za najgora i najokrutnija djela]
Onomastika
pr. (nadimačka i etnici): Zvȇr (190, Ivanec, Međimurje, Podravina), Zvérković (Ivanić Grad, Split), Zvijérac (Vinkovci, Pula, Slavonija), Zvijérković (Dubrovnik), Zvjérac (Koprivnica, Zadar, Pula), Zvjérković (Dubrovnik)
top. (naselja): Zverínac (Zadar, 59 stan.), Zvijérci (Bjelovar), Zvjerínac (Knin, 344 stan.)
Etimologija
prasl. i stsl. zvěrь (rus. zver', polj. zwierz), lit. žvėris ← ie. *g'hwēr (lat. ferus: divalj, grč. thḗr)