Hrvatski jezični portal

znȁnōst

znȁnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N znanost
G znanosti
D znanosti
A znanost
V znanosti
L znanosti
I znanošću / znanosti
množina
N znanosti
G znanosti
D znanostima
A znanosti
V znanosti
L znanostima
I znanostima
Definicija
1. ukupnost sređenih i uopćenih znanja koje uključuje promatranja, pokuse, istraživanja i objašnjavanje činjenica i pojava u pojedinim dijelovima čovjekova poznavanja prirode i društva
2. nauka (1)