Hrvatski jezični portal

zȍōn

zȍōn m

Definicija
1. životinja; živo biće
2. biol. a. svaka jedinka nekog složenog organizma b. svaka jedinka, ili sve jedinke zajedno, koje su se izlegle iz jednog jajeta
3. v. zooid
Sintagma
zoon politikon fil. »društvena životinja«, Aristotelov izraz za čovjeka kao društveno biće koje ne može živjeti ni opstati izvan društva
Etimologija
grč. zȏion