Hrvatski jezični portal

žȃrkī

žȃrkī prid.komp. žȁrčī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N žarki
G žarkog / žarkoga
D žarkom / žarkome / žarkomu
A žarkog / žarki
V žarki
L žarkom / žarkome / žarkomu
I žarkim
množina
N žarki
G žarkih
D žarkim / žarkima
A žarke
V žarki
L žarkim / žarkima
I žarkim / žarkima
 
srednji rod
jednina
N žarko
G žarkog / žarkoga
D žarkom / žarkome / žarkomu
A žarko
V žarko
L žarkom / žarkome / žarkomu
I žarkim
množina
N žarka
G žarkih
D žarkim / žarkima
A žarka
V žarka
L žarkim / žarkima
I žarkim / žarkima
 
ženski rod
jednina
N žarka
G žarke
D žarkoj
A žarku
V žarka
L žarkoj
I žarkom
množina
N žarke
G žarkih
D žarkim / žarkima
A žarke
V žarke
L žarkim / žarkima
I žarkim / žarkima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N žarkiji
G žarkijeg / žarkijega
D žarkijem / žarkijemu
A žarkijeg / žarkijega
V žarkiji
L žarkijem / žarkijemu
I žarkijim
množina
N žarkiji
G žarkijih
D žarkijim / žarkijima
A žarkije
V žarkiji
L žarkijim / žarkijima
I žarkijim / žarkijima
 
srednji rod
jednina
N žarkije
G žarkijeg / žarkijega
D žarkijem / žarkijemu
A žarkije
V žarkije
L žarkijem / žarkijemu
I žarkijim
množina
N žarkija
G žarkijih
D žarkijim / žarkijima
A žarkija
V žarkija
L žarkijim / žarkijima
I žarkijim / žarkijima
 
ženski rod
jednina
N žarkija
G žarkije
D žarkijoj
A žarkiju
V žarkija
L žarkijoj
I žarkijom
množina
N žarkija
G žarkijih
D žarkijim / žarkijima
A žarkije
V žarkije
L žarkijim / žarkijima
I žarkijim / žarkijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najžarkiji
G najžarkijeg / najžarkijega
D najžarkijem / najžarkijemu
A najžarkijeg / najžarkijega
V najžarkiji
L najžarkijem / najžarkijemu
I najžarkijim
množina
N najžarkiji
G najžarkijih
D najžarkijim / najžarkijima
A najžarkije
V najžarkiji
L najžarkijim / najžarkijima
I najžarkijim / najžarkijima
 
srednji rod
jednina
N najžarkije
G najžarkijeg / najžarkijega
D najžarkijem / najžarkijemu
A najžarkije
V najžarkije
L najžarkijem / najžarkijemu
I najžarkijim
množina
N najžarkija
G najžarkijih
D najžarkijim / najžarkijima
A najžarkija
V najžarkija
L najžarkijim / najžarkijima
I najžarkijim / najžarkijima
 
ženski rod
jednina
N najžarkija
G najžarkije
D najžarkijoj
A najžarkiju
V najžarkija
L najžarkijoj
I najžarkijom
množina
N najžarkija
G najžarkijih
D najžarkijim / najžarkijima
A najžarkije
V najžarkije
L najžarkijim / najžarkijima
I najžarkijim / najžarkijima
Definicija
1. a. koji je izvor jake topline; vruć, zažaren [žarka peć] b. koji sija kao žar, veoma živih boja; blistav c. koji zagrijava, pali [žarko sunce]
2. koji je nabijen osjećajima; vatren, strastan [žarka ljubav]
Sintagma
žarki pojas predjeli najvećih vrućina na Zemlji