Hrvatski jezični portal

bȕc

bȕc m

Definicija
reg.
1. štap kojim ribari udaraju po vodi kako bi poplašili ribu i otjerali je u mrežu; bucalo, pobuk
2. ribarenje na taj način