Hrvatski jezični portal

ȕličica

ȕličica ž 〈N mn -e〉

Definicija
dem. od ulica