Hrvatski jezični portal

šezdesetòsmāš

šezdesetòsmāš m 〈G šezdesetosmáša〉

Definicija
pov. pol. sociol. onaj koji je sudjelovao u pobunama studenata 1968. godine protiv uskih konvencija društva i njegovih institucija