Hrvatski jezični portal

zàbūndati se

zàbūndati se svrš.prez. -ām se, pril. pr. -āvši se, prid. trp. zàbūndān〉

Definicija
utopliti se dobro protiv hladnoće (kao u bundu)
Etimologija
✧ za- + v. bunda