Hrvatski jezični portal

skȁla

skȁla ž

Definicija
reg.
1. stuba, stepenica; skalina
2. (mn) stube, stubište, stepenice, stepenište
3. (skȁle pl. tantum) ljestve