Hrvatski jezični portal

scrub

scrub (izg. skrȁb) m

Definicija
grmoliko i trnovito raslinje u australskim pustinjama i polupustinjama