Hrvatski jezični portal

prȁstar

prȁstar prid.odr. -ī〉

Definicija
1. koji se zbio, postojao ili živio u dalekoj prošlosti [prastara vremena]; pradavni
2. koji postoji od starine [prastari zakoni]
3. vrlo star u odnosu na druge [prastara lipa]
Etimologija
✧ pra- + v. stȁr