Hrvatski jezični portal

cento

cento (izg. čȇnto) m

Definicija
literarno ili muzičko djelo sastavljeno od manjih odlomaka različitih djela (ob. do 18. st.)
Etimologija
tal. cento ← grč. kéntrōn: dronjak, krparija