Hrvatski jezični portal

bùrīn1

bùrīn1 m 〈G burína〉

Izvedeni oblici
jednina
N burin
G burina
D burinu
A burin
V burine
L burinu
I burinom
množina
N burini
G burina
D burinima
A burine
V burini
L burinima
I burinima
Definicija
meteor. slaba bura, lagan osvježujući vjetar u obalnom području I Jadrana