Hrvatski jezični portal

bullet

bullet (izg. bȕlit) m

Definicija
bank. naziv za kredit ili obveznicu koja se iskupljuje u cijelosti kod dospijeća, bez predviđenih obroka
Etimologija
engl.srfr. boulette: loptica