Hrvatski jezični portal

cache-nez

cache-nez (izg. kȁš nȇ) m

Definicija
duguljasti pamučni ili svileni rubac kojim se pokriva vrat i donji dio lica
Etimologija
fr. ← cacher: sakriti + nez: nos