Hrvatski jezični portal

carmen

carmen (izg. kȁrmen) m

Definicija
glazb. pov. od 14 do 16. st.
1. naziv za pjesmu uopće
2. višeglasna instrumentalna obrada pjesama
3. polifona instrumentalna kompozicija
Etimologija
lat.