Hrvatski jezični portal

cȅla

cȅla ž 〈G cȇlā〉

Definicija
1. arhit. svetište u antičkom hramu, unutrašnja prostorija u kojoj se nalazi kip božanstva ili žrtvenik
2. zast. redovnička soba
Etimologija
lat. cella