Hrvatski jezični portal

cȅl1

cȅl1 m

Definicija
film. prozirna folija na koju se crtaju faze pokreta u crtanom filmu