Hrvatski jezični portal

cȅdar

cȅdar m 〈G -dra, N mn -dri〉

Izvedeni oblici
jednina
N cedar
G cedra
D cedru
A cedar
V cedre
L cedru
I cedrom
množina
N cedrovi
G cedrova
D cedrovima
A cedrove
V cedrovi
L cedrovima
I cedrovima
Definicija
bot. zimzeleno stablo (Cedrus sp.) iz porodice borova (Pinaceae) [libanonski cedar; atlantski cedar; japanski cedar]; kedar
Etimologija
lat. cedrus ← grč. kédros