Hrvatski jezični portal

casual (II)

casual (II) (izg. kȅžuāl) prid.

Definicija
koji ima osobine odjeće za neslužbene prilike [casual odjeća]