Hrvatski jezični portal

casual (I)

casual (I) (izg. kȅžuāl) m

Definicija
term. odjeća za neslužbene prilike (za razliku od odijela, žaketa, smokinga ili fraka)
Etimologija
engl.