Hrvatski jezični portal

kiselìna

kiselìna ž 〈G mn kiselínā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kiselina
G kiseline
D kiselini
A kiselinu
V kiselino
L kiselini
I kiselinom
množina
N kiseline
G kiselina
D kiselinama
A kiseline
V kiseline
L kiselinama
I kiselinama
Definicija
1. kemijski spoj koji u vodi otpušta vodikove ione
2. razg. kisela tekućina
3. razg. ono što je kiselo, ono u čemu prevladava kiseo okus; kiseliš
Sintagma
cetilna (palmitinska) kiselina masna kiselina C16H31COOH, njezini su esteri jedan od glavnih sastojaka životinjskih masti, njezine alkalijske soli obični su sapuni