Hrvatski jezični portal

kìosk

kìosk m 〈N mn -sci, G kȉōskā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kiosk
G kioska
D kiosku
A kiosk
V kiosče
L kiosku
I kioskom
množina
N kiosci
G kioska
D kioscima
A kioske
V kiosci
L kioscima
I kioscima
Definicija
1. arhit. u južnoazijskoj i islamskoj arhitekturi, vrtna kućica, paviljon na stupovima
2. kućica za prodavanje kakve robe, ob. novina na ulici ili unutar veće ustanove (u predvorju bolnice itd.)
3. inform. razg. terminal koji daje informacije (npr. na kolodvoru, u muzeju i sl.), javni terminal
Etimologija
fr. kiosque ← tur. köşk ← perz. kūšk, usp. ćošak