Hrvatski jezični portal

komprimírati

komprimírati (što) dv.prez. komprìmīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. komprìmīrān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
komprimirati
 
prezent
jednina
1. komprimiram
2. komprimiraš
3. komprimira
množina
1. komprimiramo
2. komprimirate
3. komprimiraju
 
futur
jednina
1. komprimirat ću
2. komprimirat ćeš
3. komprimirat će
množina
1. komprimirat ćemo
2. komprimirat ćete
3. komprimirat će
 
imperfekt
jednina
1. komprimirah
2. komprimiraše
3. komprimiraše
množina
1. komprimirasmo
2. komprimiraste
3. komprimirahu
 
aorist
jednina
1. komprimirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. komprimirao sam
2. komprimirao si
3. komprimirao je
množina
1. komprimirali smo
2. komprimirali ste
3. komprimirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam komprimirao
2. bio si komprimirao
3. bio je komprimirao
množina
1. bili smo komprimirali
2. bili ste komprimirali
3. bili su komprimirali
 
imperativ
jednina
2. komprimiraj
množina
1. komprimirajmo
2. komprimirajte
 
glagolski prilog sadašnji
komprimirajući
 
glagolski prilog prošli
komprimiravši
 
glagolski pridjev aktivni
komprimirao, komprimirala, komprimiralo
komprimirali, komprimirale, komprimirala
 
glagolski pridjev pasivni
komprimiran, komprimirana, komprimirano
komprimirani, komprimirane, komprimirana
Definicija
1. izvršiti/vršiti kompresiju; stisnuti, stlačiti, zgusnuti
2. inform. smanjiti/smanjivati (reducirati) veličinu skupa podataka (npr. datoteke, poruke ili grupe datoteka)
Etimologija
lat. comprimere: stisnuti, držati, compressio: kompresija