Hrvatski jezični portal

kóna

kóna ž 〈V kȏno〉

Definicija
razg. komšijka, usp. susjeda