Hrvatski jezični portal

kòmpleksan

kòmpleksan prid.odr. -snī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N kompleksan
G kompleksna
D kompleksnu
A kompleksna / kompleksan
V kompleksni
L kompleksnu
I kompleksnim
množina
N kompleksni
G kompleksnih
D kompleksnim / kompleksnima
A kompleksne
V kompleksni
L kompleksnim / kompleksnima
I kompleksnim / kompleksnima
 
srednji rod
jednina
N kompleksno
G kompleksna
D kompleksnu
A kompleksno
V kompleksno
L kompleksnu
I kompleksnim
množina
N kompleksna
G kompleksnih
D kompleksnim / kompleksnima
A kompleksna
V kompleksna
L kompleksnim / kompleksnima
I kompleksnim / kompleksnima
 
ženski rod
jednina
N kompleksna
G kompleksne
D kompleksnoj
A kompleksnu
V kompleksna
L kompleksnoj
I kompleksnom
množina
N kompleksne
G kompleksnih
D kompleksnim / kompleksnima
A kompleksne
V kompleksne
L kompleksnim / kompleksnima
I kompleksnim / kompleksnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N kompleksni
G kompleksnog / kompleksnoga
D kompleksnom / kompleksnome / kompleksnomu
A kompleksnog / kompleksni
V kompleksni
L kompleksnom / kompleksnome / kompleksnomu
I kompleksnim
množina
N kompleksni
G kompleksnih
D kompleksnim / kompleksnima
A kompleksne
V kompleksni
L kompleksnim / kompleksnima
I kompleksnim / kompleksnima
 
srednji rod
jednina
N kompleksno
G kompleksnog / kompleksnoga
D kompleksnom / kompleksnome / kompleksnomu
A kompleksno
V kompleksno
L kompleksnom / kompleksnome / kompleksnomu
I kompleksnim
množina
N kompleksna
G kompleksnih
D kompleksnim / kompleksnima
A kompleksna
V kompleksna
L kompleksnim / kompleksnima
I kompleksnim / kompleksnima
 
ženski rod
jednina
N kompleksna
G kompleksne
D kompleksnoj
A kompleksnu
V kompleksna
L kompleksnoj
I kompleksnom
množina
N kompleksne
G kompleksnih
D kompleksnim / kompleksnima
A kompleksne
V kompleksne
L kompleksnim / kompleksnima
I kompleksnim / kompleksnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N kompleksniji
G kompleksnijeg / kompleksnijega
D kompleksnijem / kompleksnijemu
A kompleksnijeg / kompleksnijega
V kompleksniji
L kompleksnijem / kompleksnijemu
I kompleksnijim
množina
N kompleksniji
G kompleksnijih
D kompleksnijim / kompleksnijima
A kompleksnije
V kompleksniji
L kompleksnijim / kompleksnijima
I kompleksnijim / kompleksnijima
 
srednji rod
jednina
N kompleksnije
G kompleksnijeg / kompleksnijega
D kompleksnijem / kompleksnijemu
A kompleksnije
V kompleksnije
L kompleksnijem / kompleksnijemu
I kompleksnijim
množina
N kompleksnija
G kompleksnijih
D kompleksnijim / kompleksnijima
A kompleksnija
V kompleksnija
L kompleksnijim / kompleksnijima
I kompleksnijim / kompleksnijima
 
ženski rod
jednina
N kompleksnija
G kompleksnije
D kompleksnijoj
A kompleksniju
V kompleksnija
L kompleksnijoj
I kompleksnijom
množina
N kompleksnija
G kompleksnijih
D kompleksnijim / kompleksnijima
A kompleksnije
V kompleksnije
L kompleksnijim / kompleksnijima
I kompleksnijim / kompleksnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najkompleksniji
G najkompleksnijeg / najkompleksnijega
D najkompleksnijem / najkompleksnijemu
A najkompleksnijeg / najkompleksnijega
V najkompleksniji
L najkompleksnijem / najkompleksnijemu
I najkompleksnijim
množina
N najkompleksniji
G najkompleksnijih
D najkompleksnijim / najkompleksnijima
A najkompleksnije
V najkompleksniji
L najkompleksnijim / najkompleksnijima
I najkompleksnijim / najkompleksnijima
 
srednji rod
jednina
N najkompleksnije
G najkompleksnijeg / najkompleksnijega
D najkompleksnijem / najkompleksnijemu
A najkompleksnije
V najkompleksnije
L najkompleksnijem / najkompleksnijemu
I najkompleksnijim
množina
N najkompleksnija
G najkompleksnijih
D najkompleksnijim / najkompleksnijima
A najkompleksnija
V najkompleksnija
L najkompleksnijim / najkompleksnijima
I najkompleksnijim / najkompleksnijima
 
ženski rod
jednina
N najkompleksnija
G najkompleksnije
D najkompleksnijoj
A najkompleksniju
V najkompleksnija
L najkompleksnijoj
I najkompleksnijom
množina
N najkompleksnija
G najkompleksnijih
D najkompleksnijim / najkompleksnijima
A najkompleksnije
V najkompleksnije
L najkompleksnijim / najkompleksnijima
I najkompleksnijim / najkompleksnijima
Definicija
1. koji je sastavljen od više dijelova, materijala i sl. [kompleksan stroj]; složen
2. koji je krajnje zamršen [kompleksna situacija]; zapleten
3. koji uzima u obzir sve detalje [kompleksno rješenje]; cjelovit
Sintagma
kompleksan broj mat. broj oblika a + bi pri čemu su a i b realni brojevi, a i imaginarna jedinica;
kompleksni spojevi kem. spojevi koji u molekuli sadrže središnji atom ili atomsku skupinu, za koju su vezana dva ili više istih ili različitih atoma ili atomskih skupina