Hrvatski jezični portal

kȍka2

kȍka2 ž 〈G mn kȏkā〉

Izvedeni oblici
jednina
N koka
G koke
D koki
A koku
V koko
L koki
I kokom
množina
N koke
G koka
D kokama
A koke
V koke
L kokama
I kokama
Definicija
pov. pom. trgovački i ratni jedrenjak 11—17. st., s 1—3 jarbola, plovio po Sredozemnom i Jadranskom moru