Hrvatski jezični portal

kóka

kóka ž

Izvedeni oblici
jednina
N koka
G koke
D koki
A koku
V koko
L koki
I kokom
množina
N koke
G koka
D kokama
A koke
V koke
L kokama
I kokama
Definicija
hip. od kokoš
Frazeologija
koka koja nese zlatna jaja osoba od koje ima velike materijalne koristi, koja mnogo dariva, od koje se može izvlačiti velika korist;
stara koka dobra juha (ob. u šali) iskusna žena najviše pruža muškarcu