Hrvatski jezični portal

kofèīn

kofèīn m 〈G kofeína〉

Izvedeni oblici
jednina
N kofein
G kofeina
D kofeinu
A kofein
V kofeine
L kofeinu
I kofeinom
množina
N kofeini
G kofeina
D kofeinima
A kofeine
V kofeini
L kofeinima
I kofeinima
Definicija
kem. alkaloid, bijeli igličasti kristal bez mirisa, gorka okusa, nalazi se u kavi, čaju (tein) i sl.; djeluje kao stimulativno sredstvo, analeptik i diuretik
Etimologija
njem. Koffein (Kaffein), v. kàva