Hrvatski jezični portal

kȏd

kȏd m 〈N mn kódovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N kod
G koda
D kodu
A kod
V kode
L kodu
I kodom
množina
N kodovi
G kodova
D kodovima
A kodove
V kodovi
L kodovima
I kodovima
Definicija
1. sustav ugovorenih znakova za uspostavljanje komunikacije [Morseov kod]; signal
2. sustav u kojem su nekim informacijama (slovima, riječima, brojevima, simbolima) pridružene dogovorene vrijednosti (ob. da bi se zadržala tajnost); ključ, šifra
3. inform. a. skup programskih instrukcija [izvorni kod; strojni kod] b. sistem simbola i pravila za promjenu formata podataka; šifra, usp. ključ (10) c. skup simbola za reprezentaciju karaktera [ASCII kod]
4. knjiga za kodiranje i dekodiranje poruka
Sintagma
genetički kod biol. zabilježeni niz aminokiselina u sintezi bjelančevina, zapisan je u DNK ili u njegovim ekvivalentima;
jezični kod skup pravila i simbola koji omogućuje oblikovanje poruka i sporazumijevanje;
špageti kod inform. žarg. pejor. naziv za programski kod sa složenom i zamršenom upravljačkom strukturom, tj. s mnogo nepotrebnih naredaba skokova i grananja
Etimologija
engl. code ← fr. code ← lat. codex: knjiga; prvotno drvene ploče