Hrvatski jezični portal

komèsār

komèsār m 〈G komesára〉

Izvedeni oblici
jednina
N komesar
G komesara
D komesaru
A komesara
V komesaru
L komesaru
I komesarom
množina
N komesari
G komesara
D komesarima
A komesare
V komesari
L komesarima
I komesarima
Definicija
1. službena osoba koja ima posebne punomoći [komesar izložbe]; povjerenik
2. pov. pol. vojn. funkcija i čin u vojskama koje su organizirane pod vodstvom ili pod utjecajem komunističkih partija — Crvena Armija u SSSR-u i Kini, NOV u Jugoslaviji 1941—1945. i dr. [politički komesar; komesar čete; komesar brigade]
3. pov. pol. ministar u nekim revolucionarnim (ob. komunističkim) vladama [Sovjet narodnih komesara u SSSR-u i sl.]
4. čin u policiji u mnogim zemljama, policijski komesar
Onomastika
pr. (prema službi): Komèsār (Zagreb, Šibenik), Komesárović (170, Županja)
Etimologija
rus. komissar ← njem. Kommissar, Kommissär ← srlat. commissarius