Hrvatski jezični portal

kòmēt

kòmēt m 〈G kométa〉

Izvedeni oblici
jednina
N komet
G kometa
D kometu
A komet
V komete
L kometu
I kometom
množina
N kometi
G kometa
D kometima
A komete
V kometi
L kometima
I kometima
Definicija
1. astron. u sklopu Sunčeva sustava, svemirsko tijelo osobite strukture, sastavljeno od krute jezgre i omotača od smrznuta plina, (zvijezda) repatica
2. pren. razg. onaj koji se naglo pojavio u društvenom ili estradnom životu (uz pretpostavku da tu neće dugo ostati)
Etimologija
grč. komḗtēs: dugokosi ≃ kómē: kosa (trag kometa shvaćen kao kosa)