Hrvatski jezični portal

kòncept

kòncept m 〈G mn -pātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N koncept
G koncepta
D konceptu
A koncept
V koncepte
L konceptu
I konceptom
množina
N koncepti
G koncepata / koncepta
D konceptima
A koncepte
V koncepti
L konceptima
I konceptima
Definicija
1. nacrt, skica pismenog sastavka ili govora koji nije prepisan u čisto [koncept predgovora]
2. začeće ideje, pothvata i sl., prvobitna predodžba, zamisao o kakvom djelovanju; koncepcija
3. pravn. pisana skica isprave bez ikakvog pravnog učinka
4. fil. apstraktna univerzalna spoznaja
Etimologija
njem. Konzept ← lat. conceptio ≃ concipere: zahvatiti; začeti (dijete); shvaćati, osjećati