Hrvatski jezični portal

konformìzam

konformìzam m 〈G -zma, N mn -zmi〉

Izvedeni oblici
jednina
N konformizam
G konformizma
D konformizmu
A konformizam
V konformizme
L konformizmu
I konformizmom
množina
N konformizmi
G konformizama
D konformizmima
A konformizme
V konformizmi
L konformizmima
I konformizmima
Definicija
1. prihvaćanje mišljenja u pomanjkanju hrabrosti ili iz taktike, a bez iskrenog uvjerenja; prilagodljivost, usp. oportunizam
2. sociol. društveni proces u kojem pojedinci usvajaju standarde ponašanja, vrijednosti i opća pravila kakve društvene skupine