Hrvatski jezični portal

arsénov

arsénov prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N arsenov
G arsenova / arsenovog / arsenovoga
D arsenovu / arsenovom / arsenovome / arsenovomu
A arsenova / arsenov / arsenovog / arsenovoga
V arsenov
L arsenovu / arsenovom / arsenovome / arsenovomu
I arsenovim
množina
N arsenovi
G arsenovih
D arsenovim / arsenovima
A arsenove
V arsenovi
L arsenovim / arsenovima
I arsenovim / arsenovima
 
srednji rod
jednina
N arsenovo
G arsenova / arsenovog / arsenovoga
D arsenovu / arsenovom / arsenovome / arsenovomu
A arsenovo
V arsenovo
L arsenovu / arsenovom / arsenovome / arsenovomu
I arsenovim
množina
N arsenova
G arsenovih
D arsenovim / arsenovima
A arsenova
V arsenova
L arsenovim / arsenovima
I arsenovim / arsenovima
 
ženski rod
jednina
N arsenova
G arsenove
D arsenovoj
A arsenovu
V arsenova
L arsenovoj
I arsenovom
množina
N arsenove
G arsenovih
D arsenovim / arsenovima
A arsenove
V arsenove
L arsenovim / arsenovima
I arsenovim / arsenovima
Definicija
koji pripada arsenu
Sintagma
arsenov disulfid As2S2, crvena staklasta masa koja dolazi u prirodi kao mineral realgar; može se proizvesti i sintetski; služi za skidanje dlaka u kožarstvu ili u pirotehnici za dobivanje bengalske vatre;
arsenov pentasulfid As2S5, spoj arsena i sumpora koji se može dobiti direktnom sintezom obaju elemenata u određenim proporcijama;
arsenov pentoksid As2O5, bijela, vrlo higroskopna staklasta tvar, jačim zagrijavanjem raspada se na arsenov trioksid i kisik;
arsenov trioksid As2O3, bijeli prah bez mirisa, slabo topljiv u vodi; u prirodi dolazi kao arsenolit ili arsenit; vrlo je jak otrov; služi u medicini, bojadisarstvu, za konzerviranje drva i kože i dr.; arsenik;
arsenov trisulfid As2S3, žuta amorfna masa, dolazi u prirodi kao auripigment ili operment u obliku zlatnožutih listića; služi kao žuta boja i kao sredstvo za uništavanje gamadi;
arsenovo ogledalo kem. reakcija kojom se dokazuje prisutnost arsena ili njegovih spojeva