Hrvatski jezični portal

kontìngent

kontìngent m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kontingent
G kontingenta
D kontingentu
A kontingent
V kontingente
L kontingentu
I kontingentom
množina
N kontingenti
G kontingenata / kontingenta
D kontingentima
A kontingente
V kontingenti
L kontingentima
I kontingentima
Definicija
1. ekon. određena ili ugovorena količina robe (za uvoz, izvoz, prodaju itd.)
2. moguća količina čega drugoga (npr. vojnih snaga)
Etimologija
njem. Kontingent ≃ lat. contingere: doseći, domoći se