Hrvatski jezični portal

konvencionálnōst

konvencionálnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N konvencionalnost
G konvencionalnosti
D konvencionalnosti
A konvencionalnost
V konvencionalnosti
L konvencionalnosti
I konvencionalnošću / konvencionalnosti
množina
N konvencionalnosti
G konvencionalnosti
D konvencionalnostima
A konvencionalnosti
V konvencionalnosti
L konvencionalnostima
I konvencionalnostima
Definicija
osobina onoga koji je konvencionalan ili svojstvo onoga što je konvencionalno; neoriginalnost, ustaljenost