Hrvatski jezični portal

korigírati

korigírati (koga, što, se) dv.prez. korìgīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. korìgīrān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
korigirati
 
prezent
jednina
1. korigiram
2. korigiraš
3. korigira
množina
1. korigiramo
2. korigirate
3. korigiraju
 
futur
jednina
1. korigirat ću
2. korigirat ćeš
3. korigirat će
množina
1. korigirat ćemo
2. korigirat ćete
3. korigirat će
 
imperfekt
jednina
1. korigirah
2. korigiraše
3. korigiraše
množina
1. korigirasmo
2. korigiraste
3. korigirahu
 
aorist
jednina
1. korigirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. korigirao sam
2. korigirao si
3. korigirao je
množina
1. korigirali smo
2. korigirali ste
3. korigirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam korigirao
2. bio si korigirao
3. bio je korigirao
množina
1. bili smo korigirali
2. bili ste korigirali
3. bili su korigirali
 
imperativ
jednina
2. korigiraj
množina
1. korigirajmo
2. korigirajte
 
glagolski prilog sadašnji
korigirajući
 
glagolski prilog prošli
korigiravši
 
glagolski pridjev aktivni
korigirao, korigirala, korigiralo
korigirali, korigirale, korigirala
 
glagolski pridjev pasivni
korigiran, korigirana, korigirano
korigirani, korigirane, korigirana
Definicija
obaviti/obavljati korekturu ili korekciju
Etimologija
lat. corrigere: ispraviti; correctus: ispravljen