Hrvatski jezični portal

korepetícija

korepetícija ž

Izvedeni oblici
jednina
N korepeticija
G korepeticije
D korepeticiji
A korepeticiju
V korepeticijo
L korepeticiji
I korepeticijom
množina
N korepeticije
G korepeticija
D korepeticijama
A korepeticije
V korepeticije
L korepeticijama
I korepeticijama
Definicija
ponavljanje gradiva koje se usvaja
1. instrukcije iz školskih predmeta, vježbe s cijelim razredima
2. rad profesora na usvajanju, interpretiranju i uvježbavanju u glazbenoj i baletnoj nastavi [držati korepeticije]