Hrvatski jezični portal

kȍrk

kȍrk m 〈N mn kòrkovi〉

Definicija
reg. čep od pluta kojim se zatvara boca; pampur, šuvar, tap
Etimologija
njem. Kork ← šp. corcho