Hrvatski jezični portal

kòvati

kòvati (što) nesvrš.prez. kȕjēm, pril. sad. kȕjūći, prid. rad. kȍvao, prid. trp. kȍvān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
kovati
 
prezent
jednina
1. kujem
2. kuješ
3. kuje
množina
1. kujemo
2. kujete
3. kuju
 
futur
jednina
1. kovat ću
2. kovat ćeš
3. kovat će
množina
1. kovat ćemo
2. kovat ćete
3. kovat će
 
imperfekt
jednina
1. kovah
2. kovaše
3. kovaše
množina
1. kovasmo
2. kovaste
3. kovahu
 
perfekt
jednina
1. kovao sam
2. kovao si
3. kovao je
množina
1. kovali smo
2. kovali ste
3. kovali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam kovao
2. bio si kovao
3. bio je kovao
množina
1. bili smo kovali
2. bili ste kovali
3. bili su kovali
 
imperativ
jednina
2. kuj
množina
1. kujmo
2. kujte
 
glagolski prilog sadašnji
kujući
 
glagolski pridjev aktivni
kovao, kovala, kovalo
kovali, kovale, kovala
 
glagolski pridjev pasivni
kovan, kovana, kovano
kovani, kovane, kovana
Definicija
1. udarcima čekića oblikovati usijano željezo
2. pren. raditi, oblikovati, izrađivati, djelovati tomu nalik [kovati urotu; kovati planove]
Frazeologija
kovati (koga, što) u zvijezde jako hvaliti koga;
kuj (željezo se kuje) dok je vruće radi, djeluj odmah, na vrijeme, dok okolnosti dopuštaju
Onomastika
pr. (prema zanimanju, najbrojnija hrv. prezimena): Kóvac (Baranja, sred. Dalmacija), Kovácević (Ðakovo, Bjelovar), Kòvācs (Vinkovci, Međimurje), Kòvāč (Kȍvāč) (9500, Čabar, Međimurje, Podravina, Zagorje, Slavonija), Kovàčec (730, Zagorje, Prigorje), Kovàček (730, Zagorje), Kováčev (480, sred. Dalmacija, Podravina), Kováčević (17.980, Slavonija, Dalmacija), Kòvačič (Međimurje), Kovačìček (Zagorje), Kòvačić (11.930, Međimurje, Zagorje, Podravina, Slavonija), Kovačìćek (290, Zagreb, Zagorje), Kovàčik (Z Slavonija), Kovàčina (Pokuplje), Kovàčko (Sveti Ivan Zelina, Zagorje, Prigorje), Kòvāć (Baranja, Ivanić Grad), Kuznjecȍv (Osijek, Rijeka ← rus.); ista motivacija brojna je i kod drugih europskih naroda, usp. češ. Kovár, polj. Kowalczyc, rus. Kuznecov, njem. Schmidt, engl. Smith, šp. Herrera, tal. Ferraro, fr. Ferris
Etimologija
prasl. i stsl. kovati (rus. kovát', polj. kuć), lit. kauti: udarati ← ie. *kow (d)- (lat. cudere: udarati, stvnjem. houwan: kovati)