Hrvatski jezični portal

krétati

krétati (se) nesvrš.prez. krȇćēm, pril. sad. kréćūći, imp. kréći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
kretati
 
prezent
jednina
1. krećem
2. krećeš
3. kreće
množina
1. krećemo
2. krećete
3. kreću
 
futur
jednina
1. kretat ću
2. kretat ćeš
3. kretat će
množina
1. kretat ćemo
2. kretat ćete
3. kretat će
 
imperfekt
jednina
1. kretah
2. kretaše
3. kretaše
množina
1. kretasmo
2. kretaste
3. kretahu
 
perfekt
jednina
1. kretao sam
2. kretao si
3. kretao je
množina
1. kretali smo
2. kretali ste
3. kretali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam kretao
2. bio si kretao
3. bio je kretao
množina
1. bili smo kretali
2. bili ste kretali
3. bili su kretali
 
imperativ
jednina
2. kreći
množina
1. krećimo
2. krećite
 
glagolski prilog sadašnji
krećući
 
glagolski pridjev aktivni
kretao, kretala, kretalo
kretali, kretale, kretala
Definicija
1. (, prema, k, ka) uputiti se, odlaziti s nekog mjesta [pozor, krećemo!]
2. (se) a. prelaziti od jednog mjesta ka drugome b. biti fizički pokretan, aktivan [kretati se malo (mnogo)]; gibati se, pješačiti, šetati c. mijenjati se u rasponu [temperatura se kreće od-do stupnja; kretanje cijena] d. ophoditi se, živjeti [kretati se u društvu; kretati se među umjetnicima; kretati se među svijetom]
Etimologija
prasl. *krętati (rus. krjátat': pokretati, polj. krzątać się: truditi se) ≃ v. krut