Hrvatski jezični portal

ȁspra

ȁspra ž

Definicija
1. pov. sitan srebrni novac u Osmanskom Carstvu; jaspra
2. novac uopće, usp. akče
Etimologija
ngrč. asprós: bijel