Hrvatski jezični portal

assunta

assunta (izg. asẉnta) ž

Definicija
kršć. u kršćanskoj ikonografiji tema Bogorodičina uzašašća, prikaz njezine apoteoze
Etimologija
tal.: uznesena ≃ lat. assumere: primiti k sebi