Hrvatski jezični portal

kùhača

kùhača ž 〈G mn kȕhāčā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kuhača
G kuhače
D kuhači
A kuhaču
V kuhačo
L kuhači
I kuhačom
množina
N kuhače
G kuhača
D kuhačama
A kuhače
V kuhače
L kuhačama
I kuhačama
Definicija
ob. drvena žlica za miješanje jela koje se kuha; varjača