Hrvatski jezični portal

kultúra

kultúra ž

Izvedeni oblici
jednina
N kultura
G kulture
D kulturi
A kulturu
V kulturo
L kulturi
I kulturom
množina
N kulture
G kultura
D kulturama
A kulture
V kulture
L kulturama
I kulturama
Definicija
1. ukupnost materijalnih i duhovnih dobara, etičkih i društvenih vrijednosti, što ih je stvorilo čovječanstvo
2. ukupnost duhovne, moralne, društvene i proizvodne djelatnosti jednog društva ili epohe [Mikenska kultura; kultura renesanse]
3. ukupnost obrazovanja, znanja, vještina, etičkih i socijalnih osjećaja, društvenog ophođenja i ponašanja nekog pojedinca u odnosu prema drugome [opća kultura]
4. agr. uzgoj, obrada i obrađivanje biljke na predviđenoj površini [kultura jabuke]
5. biol. mikroorganizmi nasađeni za potrebe istraživanja [nasaditi kulturu; kultura bakterija; kultura tkiva]
Sintagma
materijalna kultura kultura sadržana u predmetima, kultura bez pisanih dokumenata kao svjedočanstvo o nekom vremenu;
Susak-kultura sociol. publ. zatvorena, samodovoljna kultura, zatvoren i statičan način života (kao na otoku Susku)
Etimologija
lat. cultura