Hrvatski jezični portal

kúra2

kúra2 ž 〈N mn -e〉

Izvedeni oblici
jednina
N kura
G kure
D kuri
A kuru
V kuro
L kuri
I kurom
množina
N kure
G kura
D kurama
A kure
V kure
L kurama
I kurama
Definicija
reg.
1. kocka, ždrijeb [vući kuru; bacati kuru]
2. regrutacija, novačenje; leva
Etimologija
tur. kur̕a ← arap. qura̔