Hrvatski jezični portal

kvȃs2

kvȃs2 m,

Izvedeni oblici
jednina
N kvas
G kvasa
D kvasu
A kvas
V kvasu
L kvasu
I kvasom
množina
N kvasovi
G kvasova
D kvasovima
A kvasove
V kvasovi
L kvasovima
I kvasovima