Hrvatski jezični portal

kvȃs1

kvȃs1 m 〈N mn kvȁsovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N kvas
G kvasa
D kvasu
A kvas
V kvasu
L kvasu
I kvasom
množina
N kvasovi
G kvasova
D kvasovima
A kvasove
V kvasovi
L kvasovima
I kvasovima
Definicija
rusko narodno fermentirano piće od raženog brašna i slada
Etimologija
rus. kvas, v. kvasac